04. Sessió «Ordenances fiscals, tramitació. Diferenciació de les prestacions patrimonials de caràcter públic» · 27 de maig de 2022


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Serveis > Documentació > Documentació del servei
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Assistència i cooperació als municipis