Informe de control permanent no planificable sobre l'avaluació de l'objectiu d'estabilitat pressupostària en l'aprovació del pressupost de conformitat (2022)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Pressupostos > Informe d estabilitat pressupostària
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General