Liquidació del pressupost general de la Diputació de Girona, dels seus organismes autònoms i dels consorcis adscrits de l'exercici 2021


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Pressupostos > Liquidació
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General