Període mitjà de pagament a proveïdors de la Diputació de Girona i dels organismes autònoms (2022)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Proveïdors > Informació de pagament a proveïdors
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Intervenció General