Servei d'assistència per a l'adequació dels ens locals a la normativa en matèria de protecció de dades i per a la prestació del servei de delegat de protecció de dades


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Carta de Serveis
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Participació Ciutadana, Bon Govern i Transparència