Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics de la Diputació de Girona


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Equip humà > Incompatibilitats dels empleats públics
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General