Retribucions del Personal Funcionari (2022)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Equip humà > Retribucions del Personal Funcionari
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General