Informe de tramesa d'informació trimestral sobre l'actualització de l'informe del compliment de l'objectiu d'estabilitat i del límit del deute, corresponent al primer trimestre de 2021


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Pressupostos > Informe d estabilitat pressupostària
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General