Sol·licituds d'accés a la informació pública (2020)


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Accés a la informació pública
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General