Certicat d'acord per la modificació de les bases d'execució del pressupost de la Diputació de Girona per a l'exercici 2021


Us podeu descarregar el document en els següents formats:

Organisme
Diputació de Girona
Categoria
Pressupostos > Estat d execució
Llicència
Open Data Commons Attribution License 1.0 (ODC-By 1.0)
Font
Hisenda, Administració, Promoció Econòmica i Cooperació Local > Secretaria General